Peter Stout appointed assistant wine gauger

Date: 
January 1, 1705

Peter Stout appointed asst wine gauger

Document: 

Morre 1919, “vodmel no. 357 fol. 151.”

357 vervallen (zie inv.nr. 347b)
358 vervallen (zie inv.nr. 347c)

347a-347c Registers van kleine ambten en officiën, waarvan de benoeming geschiedde door burgemeesters, z.d. [c. 1650-c. 1795]. 3 delen
N.B. Bijgevoegd de nrs. 357 en 358, nu: 347b en 347c.
347a [c. 1650-c. 1692]
347b [c. 1692-c. 1713/20]
347c [c. 1713/20-c. 1795]; met inliggende bijlagen

Sources