Replaced as wine gauger by Lambert the Greek

Date: 
September 4, 1723

A week after Leeuwenhoek died, the city's leaders replaced him as city inspector / wine gauger by appointing Lambert the Greek as the new wine gauger. Lambert was to receive the same salary and emoluments as Leeuwenhoek had.

The speed of the replacement indicates that the city needed an active wine gauger and that Leeuwenhoek had been serving in that capacity right up to his death.

Document: 

Kamerboek 51

De Heeren Burgemeesteren ende Regeerders dr stad Delft stellen bij desen Lambert de Griek in plaatse van Anthonij Leeuwenhoek overleden tot wijnpeijlder alhier op sodanige Tractement en Emolumenten als daartoe sijn staande. Des hij gehouden blijft sig te reguleren naar de Keuren en Ordonnantien daarvan sijne. Waartoe hij den behoorlijken Eed heeft gedaan.

Actum den 4 September 1723.

Sources