nephew Johannes Adriaans Swalmius buried

Date: 
November 19, 1693

wife's nephew Johannes Adriaans Swalmius (1664-1693) buried in Oude Kerk. He was only 30 years old.

A month later, on December 18, the Weeskamer recognized his 1689-04-02 will drawn up by notary Wibrant van der Kost ONA inv. 2369.

Document: 

DTB Delft inv. 45 -- his death

WKD inv. 471 fol. 311

Op den 18e December 1693 is ter weescamer geëxhibeert sekere Acte van superscriptie ende voogdie door Dr. Johannes Swalmius en Juff. Magdalena van de Mierop, Egte luijden, den 2en April 1689 gepasseert voor Wibrant van der cost Not. ende getugen, binnen dese satdt ende door den voorn. Dr. Swalmius met de Doot geconfirmeert waarbij bevonden is de weescamer buijten gesloten te sijn.

Gedaen bij alle de heeren weesmeesteren.

Sources