Weeskamer Comparitieregisters na 1618

Author: 
Weeskamer Delft
Volume: 
WKD inv 454 - 493
Year: 
1618 - 1812

searchable database available online at Collectie Delft

Weeskamer (Orphan Chamber)

Registers van inschrijving van wezen en halfwezen, met vermelding van de namen van hun ouders en voogden, onder toezicht gestelde personen, in beheer genomen fondsen en uitsluiting van toezicht, met aantekeningen betreffende beheer en toezicht door de Weeskamer, 1618-1812

Records of registration of orphans and half-orphans, with list of the names of their parents and guardians, persons under supervision, managed funds taken in and exclusion of supervision, with notes on management and supervision by the Weeskamer (Orphan Chamber), 1618-1812

Weeskamer inventory numbers and dates for volumes during Leeuwenhoek's lifetime:

454 Deel 1, 1618-1661
455 Deel 2, 1607, 1618-1662
456 Deel 3, 1621-1660
457 Deel 4, 1623-1660
458 Deel 5 (f 1-98), 1625-1662
459 Deel 5 (f 99-196), 1625-1662
460 Deel 5 (f 197-290), 1625-1662
461 Deel 5 (f 291-390), 1625-1662
462 Deel 5 (f 391-486), 1625-1662
463 Deel 6, 1632-1658
464 Deel 7, 1646-1660
465 Deel 8, 1654-1667
466 Deel 9, 1662-1669

All of the above have gaps

467 Deel 10, 1667-1672
468 Deel 11, 1673-1678
469 Deel 12, 1679-1684
470 Deel 13, 1685-1688
471 Deel 14, 1689-1695
472 Deel 15, 1696-1701
473 Deel 16, 1702-1707
474 Deel 17, 1708-1713 september
475 Deel 18, 1713 oktober - 1719 december 2
476 Deel 19, 1719 december 8 - 1724 juli 15

Note also the indices for the above volumes, alphabetical by the name of the father:

WKD inv 494-523 Indices op inventarisnummers 454-493, alfabetisch op naam van de vader, 1618-1812.

Relating to Leeuwenhoek

WKD inv 455 Deel 2 1607, 1618-1662 Pouwels van Crombrugge
WKD inv 456 Deel 3 1621-1660 Philips ThonisĀ 
WKD inv 457 Deel 4 1623-1660 Maria de Meij
WKD inv 463 Deel 6 1632-1658 Maria Virlijn, Elias de Meij and Pouwels van Crombrugge
WKD inv 464 Deel 7 1646-1660 Frans van Helden - Gulden Hoofd payments
WKD inv 466 Deel 9 1662-1669 Leeuwenhoek
WKD inv 466 Deel 9 1662-1669 S Bourbon
WKD inv 467 Deel 10 1667-1672 P Bourbon
WKD inv 469 Deel 12 1679-1684 Elsevier
WKD inv 471 Deel 14 1689-1695 Cornelia's death
WKD inv 477 Deel 20 1724-1730 Jan Beman
WKD inv 479 Deel 22 1737-1743 Haaxman
WKD inv 482 Deel 24.2 1752-1760 Hobus
WKD inv 484 Deel 25.2 1761-1768 Adriana Leeuwenhoek 1768-02-27
WKD inv 490 Deel 28.2 1786-1797 Dirk Haaxman

Note:

The estate inventories themselves are usually associated with the entries in the register. They are in the same archives, but were registered separately. See Boedels geregistreerd in Related Sources.