Paid tax on his personal stock of wine

Date: 
September 17, 1679

Based on a resolution on 17 September 1679, Leeuwenhoek paid 24 guilders for his personal stock of wine. He had one and a half oxheads, about 350 liters today. Most of his neighbors paid less than that, but some paid more.

Document: 

OAD inv. 4089 Kohier van de wijnimpost over Delft en Delfshaven, met opgave van het aantal okshoofden en het bedrag waarvoor vermogende burgers worden aangeslagen, 1679, p. 30.

Sources