Official due date of his annual payment from the city for his duties with the magistrate's court

Date: 
January 24, 1661

January 24 was by tradition the day that Leeuwenhoek's annual salary as camerbewaarder was due.

260 guilders from the city for his duties with the magistrate's court.

Another 54 guilders from city for supervising cleaning of the room.

bottom of p 113v

Anthonij Leeuwenhouck, Camerbewaarder van de Raedt camer - twee hondert & sestich gl, over

top of p 114

een ? wedde verschenen den 24 Januarij 1661, dur iicLx gl

Den selven voor het schoonmaecken van de Schepenen, Vroetshap, en de schutters camer - item voor behou? ?en dus hij da? toe van nooden he? de somme van Liiii gl

Document: 

OAD Delft inv. 678.55, fol. 113v en 114

Sources