Onder professoren in de 17e eeuw

Author: 
Houtzager, H. L.
Journal: 
Medisch Contact
Volume: 
39: 25 September 1981
Year: 
1981

Wie publiceerde het eerst over de werking der mannelijke en vrouwelijke geslactsorganen: Swammerdam, De Graaf, Steno or Van Horne? Dr. H. L. Houtzager behandlelt een controverse in het midden van de 17e eeuw waarin de Royal Society te Londen uitspraak deed, een controverse die Antonie van Leeuwenhoek deed verzuchten: 'Wat ... Swammerdam en Reinier de Graaf aanbelangt, ik hebbe die Heeren speciaal gekend ... en twijfel neit, zee die Heeren nu nog leefden, of zij zounden schaamroot worden over hare ingebeelde verdistsels ... '

Who published first about the working of the male and female reproductive organs: Swammerdam, De Graaf, Steno or Van Horne? Dr. H. L. Houtzager discusses a controversy in the middle of the 16th century that the Royal Society in London adjudicated, a controversy that made Antoni van Leeuwenhoek grumble:

The full passage from Letter 135 (AB 81) of March 19, 1694 to the Royal Society (Alle de Brieven / Collected Letters translation).

Wat nu Swammerdam en R. de Graaf hare stellingen belangt. Ik hebbe die Heeren speciaal gekent, en zy hebben verscheyde malen in mijn huys geweest, en met vermaak beschout mijne ontdekkingen, en twijffel ook niet, zoo die Heeren nu nog leefden, of zy zouden schaamroot werden over hare ingebeelde verdigsels, daar zy tegen malkanderen, als yder willende de eer hebben van de nieuwe ontdekking van voorteelinge, door het Eyer-nest, door de hevige ontmoetinge die zy met malkanderen met woorden voerde, de laatste niet alleen siek wierde, maar ook de doot daar op volgde, zoo my doen ter tijd berigt wierd.

Now as to the theses of Swammerdam and R. de Graaf, I knew these Gentlemen personally and they were several times in my house and saw my discoveries with some pleasure. Nor do I doubt but, if these Gentlemen were still alive, they would blush with shame about their figments, since, either wanting to have the honour of the new discovery of generation through the Ovary, they had such a sharp verbal altercation that not only did the latter fall ill, but this was also followed by his death, as I learned at that time.