Appointed co-wine gauger to help Dirk Arisz.

Date: 
September 2, 1670

Nine years before he was appointed to the office of wine gauger, Leeuwenhoek was appointed to be the co-wine gauger with Dirk Arisz.

Document: 

Heren van de Wet, inv. 1-163

Dingsdag den 30 Septemb. 1670

Ter selver dage is den camerbewaerder Anthonij Leeuwenhoec gestelt tot meede Peijler ofte Wijnroijer binnen dese stadt beneffens Dirc Arisz op een tractement van ....