Received payment from the city for inspector / wine gauger duties

Date: 
May 15, 1722

Received payment from city for wine gauger duties. Adriaen Hoppesteijn Van Leeuwen notary

collector Hendrick 600 g

Aan Sr? Anthonij Leeuwenhoek peijlder voor des selvs jaaarlijkse tractement wegens de wijnen, de somme van vijft honderd gulden, dus v c gls:
 
references period beginning October 1719 also of October 1720
 
54.jpg has Avl
 
 
Pieter van P peijlder wijnen 241 g
Jan van Wadd wijn and brandewijn peijlder 456 g
Andrees ressen deurwaarder 432 g
Dirl same
Jan Mommaal peijlder brandewijn 450 g
 
Adriaan Beman's son Jan Daniel, also a printer, was born in 1696
 
Beman died 1737 == Boitet appointed stadsdrukker to replace him
Document: 

ONA Delft inv. 2572E, fol. 336

Sources