Received payment from the city for inspector / wine gauger duties

Date: 
April 29, 1720

Received payment from city for wine gauger duties; wijn peijlder 500. Adriaen Hoppesteijn Van Leeuwen notary

References the previous accounting of January 23, 1719
 
Wilhem Jans de Vegter 600 collector
 
AvL 
 
Aan Sr? Anthonij Leeuwenhoek peijlder voor des selfs jaaarlijkse tractement wegens de wijnen, de somme van vijft honderd gulden, dus v c gls:
 
Pieter  peijlder wijnen 166 g
Pieter and Andnios Jacob for opnemen van de fust 150 g
Jan W for wijn and brandewijn 468
Andries Ressen same tractement as deurwaarder 424 g
Dirk as deurwaarder 424 g
 
Aan de Heer Abraham van Bleijswijk voor gelevende bieren ten diensten van de kraan kinderen, de somme van vijf en twintig gulden eene stuijver veertien penningen.
 
To Mr. Abra voor delivering beer at the service of the crane workers, the sum of twenty-five guilders one stuiver fourteen pennies.
 
Jan Mommaal peijlder brandewijn voor jaarlijkse tractement 354 g
 
Aan Sr. Anthonij Leeuwenhoek ter sake voorsch: de comme van ses en 't negentig gulden
 
litis = dispensation of justice
 
, afrekening, a settlement of accounts, van Leeuwenhoek is listed as a peilder receiving 96 guilders owed to him: To Anthonij Leeuwenhoek ter sake voor de somme van ses en negentig guilders ? 
Document: 

ONA Delft inv. 2568C, fol.9

Sources