Jacobus Vallensis, medicinae doctor te Delft

Author: 
Houtzager, H. L.
Journal: 
Medisch contact
Volume: 
36 (1981), p. 576-578
Publisher: 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Year: 
1981