De stad Delft - cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813

Author: 
Spaander, I.
Publisher: 
Delft: Stedelijk Museum het Prinsenhof
Year: 
1982

In bold, chapters especially useful for Lens on Leeuwenhoek:

Rozemond, A. J. H. Beknopt overzicht van 's Vaderlands Geschiedenis. pp 2-8

Caminada, I. W. L. A. De Delftse Stadsregering, 1672-1748. pp 8-11

Boekwijt, H. and E. van Olst. Delftse Windmolens. pp 43-45

Jacobi, H. W. De Ontwikkeling van het Geldwezen. pp 52-56

Wijsenbeek-Olthuis, T. Delft in de 18e Eeuw, een Stad in Verval. pp 56-64

Leeuwen, F. M. van. Vervoer en Postwezen. pp 64-67

Eekhout, L. De Delftse Kamer van de V.O.C., 1680-1803 pp 67-69

Okkema, J. C. Delfshaven. pp 69-73

Goudappel, C. D. De Gereformeerde "Staatskerk". pp 76-78

Jacobs, J. Y. H. A. Katholiek Leven Binnen Delft, 1650-1813. pp 78-82

Bouy, E. P. Het Onderwijs in Delft. pp 82-87

Wijbenga, D. Zorg voor Armen en Wezen. pp 87-90

Engel, J. and A. J. Zuithoff. Wezenzorg en de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude. pp 90-91

Snelders, H. A. M. Natuurwetenschappen. p 92-96

Palm, L. C. Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). pp 96-102

Houtzager, H. L. De Geneeskundige Verzorging. pp 103-105

Bosman-Jelgersma, H. A. Delftse Apothekers pp 105-109

Kunz, G. G. Leven in Delft. pp 109-113

Schur, T. Drukkers en Uitgevers 1660-1815. pp 113-117

Kunz, G. G. Kranten in Delft. pp 117-120

Leeuwen, H. W. van. Dirck Evertsz. van Bleyswijck, Geschieschrijver. pp 120-123

Kaldenbach, C. J. Gezichten op Delft in de 17e en 18e Eeuw. pp 132-135

Dam, J. D. van. Ontwikkelingen in de Delftse Aardewerk-Industrie 1580-1660. pp 135-143

Leeuw, R. A. Ontwikkelingen in de Delftse Aardewerk-Industrie, Bloei en Verval. pp 143-151

Citroen, K. A. Zilver en Zilversmeden in Delft. pp 152-154

Meer, G. van der. Delftse Penningen. pp 154-156

Mortier, B. M. du. Het Kledingbeeld in de Noordelijke Nederlanden. pp 156-160

Bodt, S. de. Het Borduurwerk. pp 160-161

Werf, Bastiaan van der. Aspecten van de Delftse Muziekgeschiedenis. pp 161-163

Meilink-Hoedemaker. Luidklokken, Klokkenspel en Klokkenisten. pp 163-168

Boheemen, F. C. van and Th. C. J. van der Heijden. Toneel en Literatuur te Delft. pp 168-

Note: some chapter titles very close or identical in wording to chapter titles by the same authors in Stad Delft II 1573 - 1667.