Bibliography and Sources

Comprehensive list of printed information, some available online.

The table is sortable by Date, Author, and Title.

Clicking on a Taxonomy Term displays all the items so tagged.

Yearsort icon Author Title Taxonomy Term(s)
Archief Delft Achter de Gevels van Delft Delft
1246-1828 various Archive of the Charters OAD Delft
1482-1810 Thesaurier Delft Maanboek voor de thesaurier OAD Delft
14e eeuw - 2002 Gemeente Delft Collectie losse aanwinsten Delft OAD Delft
1537-1740 Burgemeesters Delft Resolutieboeken van de burgemeesters, minuten, 1537-1740 OAD Delft
1538-1808 Vierschaar Delft Kamerboek 1538 - 1808 ORA Delft
1554-1810 Thesaurier Delft Rekeningen van de thesaurier van Delft OAD Delft
1575-1811 Gerecht (Delft court of law) Trouwboeken, 1575-1811 DTB Delft
1579 - 1811 Thesaurier Delft Register van uitgaven door de thesaurier, 1579-1811 OAD Delft
1579-1807 Burgemeesters Delft Consentboeken
1584 - 1811 Gerecht (Delft court of law) Ondertrouwboeken, 1584 - 1811 DTB Delft
1587 - 1626 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, 1587 - 1626 DTB Delft
1587 - 1741 Burgemeesters Delft Register van de dagelijkse in burgemeesterskamer gegeven ordonnanties, vooral betreffende financiële zaken OAD Delft
1593 - 1806 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk, 1593 - 1806 DTB Delft
1600 Sems J. and J. P. Dou Practijck des lantmetens Surveyor
1600's - early 1800's Vierschaar Delft Protocol van Delfshaven, Overschie en Poortland (ORA 285) ORA Delft
1600, 1638 Burgemeesters Delft Registers van het haardstedengeld, 1600 en 1638 OAD Delft
1612 Jan Pieterszoon Dou Tractaet vant maken ende Gebruycken eens nieu gheordonneer­den Mathematischen Instruments Surveyor
1616 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Doopboeken Oude Kerk, 1616 - 1811 DTB Delft
1616 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Doopboeken Nieuwe Kerk, 1616 - 1811 DTB Delft
1618 - 1812 Weeskamer Delft Weeskamer Comparitieregisters na 1618 OAD Delft
1620 Moeut, A.C. Legger der verponding op de huizen, 1620 OAD Delft
1623-1648 Guillaume De Graeff Minuutakten, 1623-1648 Guillaume De Graeff ONA Delft
1624-1667, 1690-1704 St. Nicolaas Gilde Rekeningen van ontvangsten en uitgaven OAD Delft
1626 - 1686 Assendelft, W. van Minuutakten, 1626-1686 Willem Van Assendelft ONA Delft
1626 - 1801 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken Oude Kerk, 1626 - 1801 DTB Delft
1626 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, 1626 - 1811 DTB Delft
1627 - 1658 Bogaert, A. Minuutakten, 1627-1658 Andries Bogaert ONA Delft
1632 Burgemeesters Delft Aantekeningen betreffende de verponding door Delft te betalen, 1632 OAD Delft
1633 Metius, A. Manuale arithmeticae & geometrice practicae Surveyor
1633 - 1668 Wel, G. A. van der Minuutakten, 1633-1668 Gerrit Adriaensz. van der Wel ONA Delft
1639-1772 Veertigraad Delft Mijcedullen, 1639-1772 OAD Delft
1642 - 1676 Boogert, F. Minuutakten, 1642-1676 Frans Boogert ONA Delft
1648 Hexham, H. Het Groot Woordenboeck: gestelt in't Neder-duytsch, ende in't Engelsch. Dictionaries
1649 - early 19th century Vierschaar Delft 1, 2 en 3 Prothocol (ORA 281-283) ORA Delft
1650-1795 Burgemeesters Delft Registers van kleine ambten en officiën, waarvan de benoeming geschiedde door burgemeesters OAD Delft
1652 - 1685 Ranck, J. Minuutakten, 1652-1685 Johannes Ranck ONA Delft
1662 Court, P. de la. Interest van Holland [The True Interest and Political Maxims, of the Republic of Holland] Dutch Republic
1663 Anhaltin, C. M. School-Boeck van de Wyn-Royeryen Wine gauger
1663 Leeuwen, C. S. van Schoolboeck der Wynroeyeryen, waer inne geleert wordt het Meeten van alle Soorten van Vaten, [etc.]. Wine gauger