Bibliography:

Comprehensive list of printed information, some available online.

The table is sortable by Date, Author, and Title.

Yearsort icon Author Title
1246-1828 various Archive of the Charters
1482-1810 Thesaurier Delft Maanboek voor de thesaurier
1500-1806 Burgemeesters Delft Keurboeken
1537-1740 Burgemeesters Delft Resolutieboeken van de burgemeesters, minuten, 1537-1740
1538-1715 Burgemeesters Delft Resolutieboeken (net) van de burgemeesters
1538-1808 Vierschaar Delft Kamerboek 1538 - 1808
1554-1810 Thesaurier Delft Rekeningen van de thesaurier van Delft
1575-1811 Gerecht (Delft court of law) Trouwboeken, 1575-1811
1579-1807 Burgemeesters Delft Consentboeken
1579-1811 Thesaurier Delft Register van uitgaven door de thesaurier
1584-1811 Gerecht (Delft court of law) Ondertrouwboeken (civil), 1584-1811
1587-1626 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken (ecclesiastical) 1587 - 1626
1587-1741 Burgemeesters Delft Register van de dagelijkse in burgemeesterskamer gegeven ordonnanties
1593 - 1806 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk, 1593 - 1806
1600 Sems J. and J. P. Dou Practijck des lantmetens
1600's - early 1800's Vierschaar Delft Protocol van Delfshaven, Overschie en Poortland (ORA 285)
1600, 1638 Burgemeesters Delft Registers van het haardstedengeld, 1600 en 1638
1612 Jan Pieterszoon Dou Tractaet vant maken ende Gebruycken eens nieu gheordonneer­den Mathematischen Instruments
1616 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Doopboeken Oude Kerk, 1616 - 1811
1616 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Doopboeken Nieuwe Kerk, 1616 - 1811
1618 - 1812 Weeskamer Delft Weeskamer Comparitieregisters na 1618
1620 Moeut, A.C. Legger der verponding op de huizen, 1620
1623 - 1648 Guillaume De Graeff Minuutakten, 1623-1648 Guillaume De Graeff
1624-1667, 1690-1704 St. Nicolaas Gilde Rekeningen van ontvangsten en uitgaven
1626 - 1686 Assendelft, W. van Minuutakten, 1626-1686 Willem Van Assendelft
1626 - 1801 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken Oude Kerk, 1626 - 1801
1626 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, 1626 - 1811
1627 - 1658 Bogaert, A. Minuutakten, 1627-1658 Andries Bogaert
1631-1792 Burgemeesters Delft Manuaal betreffende de pachters van accijnzen in Delft en Delfshaven
1632 Burgemeesters Delft Aantekeningen betreffende de verponding door Delft te betalen, 1632
1633 Metius, A. Manuale arithmeticae & geometrice practicae
1633 - 1668 Wel, G. A. van der Minuutakten, 1633-1668 Gerrit Adriaensz. van der Wel
1639-1772 Veertigraad Delft Mijcedullen, 1639-1772
1640 - 1660 Govert Rota Minuutakten, 1640-1660 Govert Rota
1642 - 1676 Boogert, F. Minuutakten, 1642-1676 Frans Boogert
1648 Hexham, H. Het Groot Woordenboeck: gestelt in't Neder-duytsch, ende in't Engelsch.
1649 - early 19th century Vierschaar Delft 1, 2 en 3 Prothocol (ORA 281-283)
1650-1795 Burgemeesters Delft Registers van kleine ambten en officiën
1652 - 1685 Ranck, J. Minuutakten, 1652-1685 Johannes Ranck
1662 Court, P. de la. Interest van Holland [The True Interest and Political Maxims, of the Republic of Holland]
1663 Anhaltin, C. M. School-Boeck van de Wyn-Royeryen
1663 Leeuwen, C. S. van Schoolboeck der Wynroeyeryen, waer inne geleert wordt het Meeten van alle Soorten van Vaten, [etc.].
1665 Hooke, R. Micrographia: or some physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses.
1665 Robert Hooke An Account of Micrographia, or the Physiological Descriptions of Minute Bodies, made by Magnifying Glasses.
1665 Royal Society Philosophical Transactions
1667 Bleyswijck, D. van Beschryvinge der Stadt Delft.
1667 Sprat, T. History of the Royal Society of London
1668 Mancini, C. The Description of a Way for Working Convex Glasses upon a Plain
1668 - 1704 Ouwendijck, C. Minuutakten, 1668-1704 Cornelis Ouwendijck
1668 - 1708 Paulus Durven Minuutakten, 1668-1708 Paulus Durven