Bibliography:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
1246 - 1828 various Archive of the Charters
1482 - 1810 Thesaurier Delft Maanboek voor de thesaurier 1482-1810
1500 - 1806 Burgemeesters Delft Keurboeken
1536 - 1796 Burgemeesters Delft Registers of citizen enrollments
1537 - 1740 Burgemeesters Delft Resolutieboeken van de burgemeesters, minuten, 1537-1740
1538 - 1715 Burgemeesters Delft Resolutieboeken (net) van de burgemeesters
1538 - 1808 Vierschaar Delft Kamerboek 1538 - 1808
1554 - 1810 Thesaurier Delft Rekeningen van de thesaurier van Delft
1573 - 1714 Kerkenraad Register met namen van lidmaten en predikanten
1575 - 1811 Gerecht (Delft court of law) Trouwboeken, 1575-1811
1579 - 1807 Burgemeesters Delft Consentboeken
1579 - 1811 Thesaurier Delft Register van uitgaven door de thesaurier
1584 - 1811 Gerecht (Delft court of law) Ondertrouwboeken (civil), 1584-1811
1585 - 1650 Burgemeesters Deflt Huizenprotocol 1585
1587 Vranck, F. A short exposition of the rights exercised by the knights, nobles and towns of Holland and West Friesland
1587 - 1626 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken (ecclesiastical) 1587 - 1626
1587 - 1741 Burgemeesters Delft Register van de dagelijkse in burgemeesterskamer gegeven ordonnanties
1593 - 1806 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk, 1593 - 1806
1600 Sems, J. and J. P. Dou Practijck des lantmetens
1600's - ~ 1800 Vierschaar Delft Protocol van Delfshaven, Overschie en Poortland (ORA 285)
1600's no date Burgemeesters Delft Stukken betreffende ordonnanties op de accijns der boelhuizen
1600's no date Burgemeesters Delft Books of oaths
1600, 1638 Burgemeesters Delft Registers van het haardstedengeld, 1600 en 1638
1606 - 1619 Rijshouck, A. Minuutakten, 1606-1619 Adriaen Rijshouck
1612 Dou, J. P. Tractaet vant maken ende Gebruycken eens nieu gheordonneer­den Mathematischen Instruments
1616 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Doopboeken Oude Kerk, 1616 - 1811
1616 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Doopboeken Nieuwe Kerk, 1616 - 1811
1618 - 1812 Weeskamer Delft Weeskamer Comparitieregisters na 1618
1620 Moeut, A.C. Legger der verponding op de huizen, 1620
1623 - 1648 Graeff, G. de Minuutakten, 1623-1648 Guillaume De Graeff
1623 - 1737 Burgemeesters Delft Registers van binnenlandse paspoorten, 1623-1626 en 1646-1737
1624 - 1704 St. Nicolaas Gilde Rekeningen van ontvangsten en uitgaven
1626 - 1686 Assendelft, W. van Minuutakten, 1626-1686 Willem Van Assendelft
1626 - 1801 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken Oude Kerk, 1626 - 1801
1626 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, 1626 - 1811
1627 - 1658 Bogaert, A. Minuutakten, 1627-1658 Andries Bogaert
1631 - 1792 Burgemeesters Delft Manuaal betreffende de pachters van accijnzen in Delft en Delfshaven
1632 Burgemeesters Delft Aantekeningen betreffende de verponding door Delft te betalen, 1632
1632 - 1640 Burgemeesters Delft Verpondingen ... buiten de ... poorten, 1632-1640
1633 Metius, A. Manuale arithmeticae & geometrice practicae
1633 - 1668 Wel, G. A. van der Minuutakten, 1633-1668 Gerrit Adriaensz. van der Wel
1637 - 1677 Spoors, J. Minuutakten, 1637-1677 Jacob Spoors
1638 Spoors, J. Wonderen des Wereldts
1639 - 1772 Burgemeesters Delft Mijcedullen, 1639-1772
1640 - 1660 Rota, G. Minuutakten, 1640-1660 Govert Rota
1642 - 1676 Boogert, F. Minuutakten, 1642-1676 Frans Boogert
1648 Hexham, H. Het Groot Woordenboeck: gestelt in't Neder-duytsch, ende in't Engelsch.
1649 - early 19th century Vierschaar Delft 1, 2 en 3 Prothocol (ORA 281-283)
1650 - 1795 Burgemeesters Delft Registers van kleine ambten en officiën
1652 - 1685 Ranck, J. Minuutakten, 1652-1685 Johannes Ranck

Pages

 

This comprehensive bibliography has several kinds of information:

  • all of Leeuwenhoek's publications, self-published (Dutch and Latin) and edited by others, especially in Philosophical Transactions
  • another hundred and fifty primary sources, pre-1800, most of them in Dutch and available in the Delft city archives
  • the secondary literature about Leeuwenhoek's life, times, and accomplishments, in English or Dutch only, most of them originally in print, many now available online
  • websites and inventories to access primary sources, usually stored in databases