Received payment from the city for inspector / wine gauger duties

Date: 
July 13, 1722

Notary Adriaen Hoppesteijn Van Leeuwen. 

afrekening, van Leeuwenhoek is listed as a peijlder: Aan ? Anthonij Leeuwenhoek peijlder voor desselvs jaarlijkse tractement wegens de wijnen de somma van vijft hondert gulden ??? 
 
Collector Wilhem Jans de Vegter 600 g
 
Aan Sr Anthonij Leeuwenhoek peijlder voor desselvs jaarlijkse tractement wegens de wijnen de somma van vijft hondert gulden
 
Pierter van P got 240g 14 s for "tractement" as wijn peijlder
Document: 

ONA Delft inv. 2573B, fol. 69

Sources