Received fees from new citizens in the name of the city's camerbewaarders and messengers

Date: 
January 1, 1697

Some time in January 1697, Leeuwenhoek and Kettingh signed for the part of the fees paid in 1696 by new citizens what went to the camerbewaarders and messengers (boden).

Of the fee each paid, 17 stuivers, 10 pennies, 2 mijten went to the camerbewaarders and messengers, for a total of 7 gulden, 1 stuiver.

Document: 

OAD inv. 778 -- that’s the new numbering; what’s the old?
is it OAD 610 Kasboek van het poortgeld, 1785-1808?

T sedert den 1 Januarij 1696 tot den laasten Decemb. desselven jaars sijn aengecomen acht poorters daer van komen de Booden en Camerbewaerders seventien sts tien p. twee mijten van ijder en sulx te samen Seven gl. eene str die wij onderget. van de Heer Secrets Mr Hendrick Vockestaert bekennen ontfangen te hebben

Sr A. van Leeuwenhoek
J. Kettingh