The Old Dutch and Latin Editions of the Letters of Antoni Van Leeuwenhoek, A Bibliography

Author: 
Pas, P. van der
Journal: 
unpublished
Publisher: 
manuscript
Year: 
1974

This manuscript was never published. It is, however, a valuable contribution to the literature.

It is preserved at the Noords-Hollands Archief in Haarlem

Archief Leeuwenhoek Commissie

inv. 566:  Kopie van de conceptversie van de Leeuwenhoek-bibliografie van Peter W. van der Pas, met begeleidende brieven en overzicht van publicaties van Peter W. van der Pas, 1974.