nephew Johannes Adriaans Swalmius married Magdelena van Mierop

Date: 
November 24, 1687

wife's nephew Johannes Adriaans Swalmius (1664-1693) married Magdelena van Mierop (1665-1737) in Nieuwe Kerk, registered at Nieuwe Kerk

Document: 

DTB Delft inv. 77, fol. 7v

Sources