Named in Middelhoek estate inventory as owing 1800 gulden

Date: 
August 16, 1657

The estate inventory has a section Besegelde schultbrieven tot laste van particulieren (Sealed debentures payable by private individuals), which explains the terms of Middelhoek's loan to Leeuwenhoek.

Leeuwenhoek borrowed this money from Pieter Zieres van Middelhoek (Middelhouck), a butcher. All the inventory item says is that it was 1800 gulden at 4% annual interest, that is, 72 gulden paid on 23 April every year. The loan probably helped Leeuwenhoek afford to pay off the mortgage on his house in such a short period of time. For the loan, he put up the Groenevelt as collateral. It was the house on the Oosteinde that he and his wife Barbara had inherited from her father in May 1655, so the loan was made in either April 1656 or April 1657.

The inventory also included a debt to Leeuwenhoek of 10 gulden for some cloth (laken).

Contributed by Johan Geertzenwijk

Document: 

Frans Boogert, ONA Delft inv. 2001, fol. 352

Besegelde schultbrieven tot laste van particulieren

Antoni van Leeuwenhoec is schuldig de some agtien hondert gulden capl bij aengetelde pen(ningen) daer van bij den brief interest belooft is jegens den pen(ning) twintig, dog bij nader acte geteikent bij Pr. Zieren Middelhoec is toegestaan dat de interest soude betaelt werden jegen vier ten hondert verschijnen jaer(ijs) den 23e apl special(ijjck) gehypoteqt op desselfs huijs en erve aen oostsijde van 't Oosteijnde genaempt het Groenevelt, daervan interst sedert den 23e apl 1657 jegen den pen(ning) 25 sijn resteren.

Den voorn. brief en acte get.   No VIII

fol. 356

Antoni Leeuwenhoec compt ter sake van gelevert laken in December 1657 gelevert de some van tien gl. dus ... X gl.