Minuutakten, 1663-1695 Abraham van den Velde

Author: 
Velde, A. van den
Publisher: 
Gemeente Delft
Year: 
1663 - 1695

61 Abraham van den Velde, admitted January 11, 1663

2168-2170 Minuutakten van testament en huwelijksvoorwaarden, 1663-1675

2168 1663-1668
2169 1669-1671
2170 1672-1675

2171-2173 Minuutakten van inventaris en scheiding, 1663-1677

2171 1663-1670
2172 1667-1674
2173 1671-1677

2174 Minuutakten van inventaris en rekening van de boedel van Johan van Seghvelt den Ouden, 1682-1683

2175-2196 Minuten van allerlei akten, 1663-1695

2175 1663 February - 1666
2176 1667-1670
2177 1671-1675
2178 1676
2179 1677 January - June
2180 1677 July - December
2181 1678
2182 1679
2183 1680
2184 1681
2185 1682
2186 1683
2187 1684
2188 1685
2189 1686
2190 1687
2191 1688
2192 1689-1690
2193 1691-1692
2194 1693
2195 1694
2196 1695