house on Hippolytusbuurt, het Gulden Hoofd, offered for sale

Date: 
August 23, 1745

Willem van der Lely and Gerard van Assendelft, executors of the estate of Maria van Leeuwenhoek, offered for sale her home, Het Gulden Hoofd.

Document: 

Conditien ende Voorwaarden, waarop, door de Mrs. Willem van der Lely ende Gerard van Assendelft in qualiteit als Executeurs van den Testamente van wijlen Juffrouw Maria van Leeuwenhoek naar voorgaande affichering van Koop-Biljetten, aan de meestbiedende te koop wordt geveijld: Een Huijs ende Erve vanouds genaamd Het Gulde Hoofd staande ende gelegen aan westzijde van de Hypolitusbuijrt binnnen de stad Delft, belend ten zuijden Dirk van der Hagen en ten noorden Hendrik de Meester, in allen manieren als hetzelve Huis en Erve tegenwoordig beheijnt, betimmert ende bepaalt staat (etc.).

Opentlijk geveijld op Maandag den 23e Augt 1745, voor het voors. huijs.

Op gestoken 4 a 60 stfrs voor die het hoogste bod bieden, getrokken bij Adriaan Oosterhout, als daarvoor geboden hebbende de somma van f 2025; -

Nog opgestoken 6 a 60 stfrs voor die het bod et 200 gld. verhoogd en affgeslagen tot op 50: - gld. ende niet gemijnd