Letter 60 of November 28, 1687 Figure 3 | Continuatio Epistolarum

A single such particle of cinchona bark, in which one can still see a few parts such as one sees when cutting the same parts crosswise; but there is nothing further for me to say about it.

Een enkel verhaalt deeltge van China Chinae schors, waar in sig nog wel eenige deelen vertoonen, gelijk ook doet, als men deselve deelen over dwars doorsnijt, maar daar valt voor mij niet verder van te seggen.

Standard reference information
Letter of: 
November 28, 1687
AB/CL number: 
105
AvL number: 
60
Publication history
Learn more
Related pages: 
Tags
Function/process: