Letter 60 of November 28, 1687 Figures 1 and 2 | Continuatio Epistolarum

Figure 1:

I have thought fit to have a small piece of the cinchona bark drawn through the microscope; I had torn it from the inside (where most of the said particles lie, which are not found close to the outside of the bark); as shown in fig: 1. ABCD, where, by BC and AD these pointed particles - which protrude beyond other ones, and some of whose points are broken - are shown, if we leave aside the small fibres or broken tiny vessels, some of which are attached to these particles or hang on to them.

Ik hebbe goet gedagt, een kleijn stukje vande schors China Chinae dat ik van de binnekant (daar de geseijde deelen meest leggen, en die digt aan de buijtekant vande schors niet gevonden werden) hebbe afgeschuert, door het microscope te laten afteijkenen, als fig: 1. ABCD alwaar met BC ende AD dese punctige deelen, die buijten andere uijtsteken, en ook eenige haar puncten ten deele verbrooken sijn, haar dus komen te vertoonen, als men de veseltgens of verbrooke kleijne vaatgens, die voor een gedeelte aan dese deelen vast sijn, of aan hangen, aan een sijde stelt.

Figure 2:

The said piece of torn bark of cinchona, the size as it appears to our naked eye.

Het verhaalde afgeschuerde stukje schors van China Chinae, soo groot als het in ons bloote oog is.

Standard reference information
Letter of: 
November 28, 1687
AB/CL number: 
105
AvL number: 
60
Publication history
Learn more
Related pages: 
Tags
Function/process: