Letter 59 of October 17, 1687 Figure 11 | Continuatio Epistolarum

Finally, I have received a large Indian centipede, which I have also had drawn because many people do not know this harmful vermin. IK are the two nippers, part of which is shown in the preceding figure by ABCDEF through the microscope.

Ik hebbe eijntelijk gekregen een groote indiaansche duijsent-been, en die mede laten afteijkenen om dat veele menschen, dit schadelijke ongedierte niet en kennen. IK sijn de twee nijpers, daar van een gedeelte inde voorgaande figuur met ABCDEF door het microscope is aangewesen.

In the text, Leeuwenhoek noted that he got this Centipede "from a gentleman who collects all strange animals that he can get hold of" (een heer die hem sorteert op alle vreemde gedierte die voor hem te bekomen sijn)

Alle de Brieven / Collected Letters notes that the gentleman is probably Henry d'Acquet.

Standard reference information
Letter of: 
October 17, 1687
AB/CL number: 
104
AvL number: 
59
Publication history
Learn more
Related pages: