Letter 59 of October 17, 1687 Figure 7 | Continuatio Epistolarum

A nettles' sting that has gone so far that not only does it grow no longer; but from which the sap that had been inside the cavity of the same, has evaporated, as shown between MNO.

And since we may see separate parts in the sting, which are indicated here by 1, 2, and 3, I fancy that this evaporation of fluid from the sting, does not take place in one day, but on several days, and such on one day more than on another, all according to the warmth of the weather.

Between 3 and N the sting was very dark and greenish; this would to all appearances be the thick substance, which has been in the sap of the sting, and has congealed there.

Een brant-netels-angel, die soo verre gekomen is, dat niet alleen, niet meer toe neemt; maar uijt de welke het sap dat van binnen in desselfs holligheijt heeft geweest, is weg gewasemt, als tusschen MNO, werd aan gewesen.

En om dat wij gesepareerde deelen inden angel komen te sien, die hier met 1, 2, en 3 werden aangewesen, soo beeld ik mij in, dat dese uijtwaseminge, vande vogt uijt den angel, niet op eene dag, maar op verscheijde dagen komt te geschieden, ende dat op de eene dag meer als de andere, al na dat het heet weder is.

Tusschen 3 en N was den angel seer duijster en groenagtig, dat na alle aparentie de dikke stoffe sal wesen, die int sap vanden angel heeft geweest, ende aldaar te samen is gestremt.

Standard reference information
Letter of: 
June 27, 2016
AB/CL number: 
104
AvL number: 
59
Publication history
Learn more
Related pages: