Letter 59 of October 17, 1687 Figure 1 | Continuatio Epistolarum

I could very clearly see, in several threadlike parts of the so-called paper, the joint-like parts, and I often saw, nay, quite a hundred parts lying together that were provided with joints. But I also saw many parts lying together on which I could not observe any joints.

Want ik konde aan verscheijde draatagtige deelen, van het soo genoemde papier, seer naakt sien de leedagtige deelen, en soo sag ik ook veel maal, ja wel hondert deeltgens bij een in dit vlijm leggen, die mede met leden waren versien. Dog ik sag ook wel veel deelen bij een leggen, aan de welke ik geen leden en konde bekennen.

Standard reference information
Letter of: 
October 17, 1687
AB/CL number: 
104
AvL number: 
59
Publication history
Learn more
Related pages: