Letter 57 of August 6, 1687 Figure 2 | Continuatio Epistolarum

The snout of the calander, which runs in a curve when seen from the side. EGH are the two feelers. ABF is part of the head, and at B tiny little balls are shown; this, so I definitely assumed, was one of the two eyes.

De snuyt van de klander, die loopt krom gebogen als die van ter zijden wordt aangesien. EGH zijn de twee hoornen. ABF is een gedeelte van het hooft, en aan B werden aangewesen ronde bolletjens, die, dat ik vast stelde, een van de twee oogen te zijn.

Standard reference information
Letter of: 
August 6, 1687
AB/CL number: 
102
AvL number: 
57
Publication history
Learn more
Related pages: 
Tags
Function/process: