daughter Maria's 1744 act of guardianship presented to Weeskamer

Date: 
September 25, 1745

The act of guardianship that Maria signed on May 20, 1744, was presented to the Weeskamer. Since she was dead, it was no longer in effect (gesecludeert).

Document: 

WKD inv. 466 fol. 400v 11-3-1667 -- added on 78 years later

Op den 25 September 1745 is ter weeskamer vertoond de acte van voogdij op den 20 meij 1744 voor Joris geesteranus Notaris en seeckere getuijgen innen dese stad gepasseerd en door deselve metter dood bekragtigt waarbij de weeskamer is bevonden te sijn gesecludeert.
Gedaan bij ale de heeren Weesmeesteren.