cousin Maerten Huijchs Leeuwenhoek appointed tax master

Date: 
April 1, 1679

cousin Maerten Huijchs Leeuwenhoek (1631-1694) appointed taxmaster for firewood in Delft and Delfland.

source: C.B.G., Collectie van Rijn, in Leeuwenhoek file. An impost letter by M. Leeuwenhoeck and W. Post, Impostmeesters van 't Branthout over Delff en Delflant van den termijn den 1 April 1679 (taxmasters for firewood in Delft and Delfland for the term of April 1, 1679)