Allereerste gronden der cijferkunst

Author: 
Gelder, J. de
Publisher: 
Amsterdam: Van Cleef
Year: 
1812

Full title

Allereerste gronden der cijferkunst: bevattende de verklaring van het tientallige stelsel van tellen, het betoog der vier grondregels, de behandeling der gewone en tiendeelige breuken; en bijzonderlijk de opgave en de verklaring van het nieuw ingevoerde stelsel van maten en gewigten

First principles of arithmetic: containing an explanation of the decimal system of counting, the argument of the four basic rules, the treatment of ordinary and ten-fold fractions; and in particular the task and explanation of the newly introduced system of weights and measures

Standard work on the weights and measures used in Leeuwenhoek's time. Went into several editions through the 1800s.