Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Author Titlesort ascending
1992 Ford, B. J. Images of Science
1983 Ruestow, E. G. Images and ideas: Leeuwenhoek's perception of the spermatozoa.
1885 Bredius, A. Iets over Jan Vermeer
2016 Yong, E. I Contain Multitudes
1989 Fournier, M. Huygens' Designs for a Simple Microscope
2013 Weve, W. Huizen in Delft in de 16de en 17de eeuw
2018 Cocquyt, T., M. Bolt, and M. Korey Hudde en zijn gesmolten microscooplensjes
1970 Jahn, T. L. How to know the Protozoa; a pictured-key for identifying the more common fresh water, marine, and parasitic Protozoa
2010 Cohen, H. F. How Modern Science Came Into the World
1612 Cardinael, S. H. Hondert Geometische Questien
1994 Price, J. L. Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century
1938 Mendels, J. Holger Jacobæus' Reizen in Holland
1667 Sprat, T. History of the Royal Society of London
1983 Houtzager, H. L. Historical Review: Antonie van Leeuwenhoek
2015 Robertson, L. A. Historical microbiology, is it relevant in the 21st century?
1715 Clerc, D. Le Historia naturalis et medica latorum lumbricorum
1749 Buffon, G. L. L. Histoire naturelle
1997 Claessens, M. Het verstand komt met het ambt
1982 Palm, L. C. Het verschijnsel Leeuwenhoek
2012 Rupp, J. C. Het Theatrum Anatomicum
1675 Busschof, H. Het Podagra, Nader als oyt nagevorst en uytgevonden
1969 Meischke, R. Het Nederlandse Woonhuis
1848 - 1854 Harting, P. Het Mikroscoop
1871 Haaxman, P. J. Het Leven van een Groot Natuuronderzoeker
1932 Schierbeek, A. Het Leven van Antony van Leeuwenhoek
1929 Crommelin, C. A. Het lenzen slijpen in de 17e eeuw
1946 Loggem, M. van Het kleine heelal
1648 Hexham, H. Het Groot Woordenboeck: gestelt in't Neder-duytsch, ende in't Engelsch.
2007 Hoftijzer, P. Het geheim van de uitgever
1991 Houtzager, H. L. Het experimenteel geneeskundig onderzoek in ons land ten tijde van Reinier de Graaf
1999 Verhoeven, G. (ed.) Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543)
2005 Nagtegaal, H. K. Het Delftse Geslacht van der Dussen
1985 Houtzager, H. L. Herman Boerhaave en zijn Delftse promovendi
1986 Smit, P. (ed.) Hendrik Engel's Alphabetical List of Dutch Zoological Cabinets and Menageries
2003 Prak, M. Guilds and the Development of the Art Market during the Dutch Golden Age
2003 Huerta, R. D. Giants of Delft: Johannes Vermeer and the Natural Philosophers
2007 Kooijmans, L. Gevaarlijke Kennis
1960 Brouwer, H. Geschreven verleden; genealogie en oud schrift
1902 Overvoorde, J. C. Geschiedenis van Het Postwezen in Nederland vóór 1795
1995 Lintsen, H. et al. Geschiedenis van de techniek in Nederland
1901 Fruin, R. Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der republiek
2006 Cobb, M. Generation
1745 Valk, E. Genees-kundig Verhaal
1775 Someren, H. van Genees- en heelkundige proeven en aanmerkingen
1722 Poot, H. Gedichten
1876 Harting, P. Gedenkboek van het 8sten September
1992 Ford, B. J. From Dilettante To Diligent Experimenter
2007 Gest, H. Fresh Views of 17th-Century Discoveries by Hooke and van Leeuwenhoek
2013 Henderson, F. Faithful Interpreters?
1985 Houtzager, H. L., H. W. van Leeuwen and G. G. Kunz Facetten van Delft

Pages