Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
1973 Phillips J. R. and F. L. Eldridge Respiratory myoclonus (Leeuwenhoek's disease)
1973 Caiger-Smith, A. Tin-Glaze Pottery
1973 Lindeboom, G. A. Reinier de Graaf en de Koninklijke Societiet te Londen
1974 Saag, B. van der Pieter Rabus en Antoni van Leeuwenhoek in de Boekzaal van Europe
1974 Kossmann, E. H. and A. F. Mellink Texts Concerning the Revolt of the Netherlands
1975 Smit, P. and J. Heniger Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) and the discovery of bacteria
1975 Lindeboom, G. A. The letters of Jan Swammerdam to Melchisedec Thévenot
1975 Pas, P. W. van der Leeuwenhoeck's Correspondence at the Royal Society
1975 Lindeboom, G. A. De Ziekte van Van Leeuwenhoek
1976 Casida, L. E. Leeuwenhoek's Observation of Bacteria
1976 Lechevalier, H. Louis Joblot and His Microscopes
1976 Porter, J. R. Antony van Leeuwenhoek: Tercentenary of His Discovery of Bacteria
1976 Houtzager, H. L. De aanleg van de Hortus Botanicus te Leiden
1976 Damsteegt, B. C. Syntactic phenomena in the language of Antoni van Leeuwenhoek Summary
1977 Dekker, P. Commandeurs ter walvisvaart uit het gebied van Maasmond en Lekstreek in de achttiende eeuw
1977 Kremer, J. Antoni van Leeuwenhoek, grondlegger van de spermatologie
1977 Bos, A. P. A. and P. van Daalen Leven en werk van Antoni van Leeuwenhoek te Delft 1632-1723
1977 Houtzager, H. L. Cornelis Isaacsz. 's - Gravesande en het medisch gezelschap in Delft
1978 Bracegirdle, B. A History of Micro-technique
1978 Houtzager, H. L. Nicolaas van Assendelft en de ontdekking van de bloedsomloop
1978 Palm, L. C. Antoni van Leeuwenhoek en de Ontdekking der Haarvaten
1978 Daalen, A. P. A. van Delftse poorthistorie: doe open de poort
1978 Gouw, J. L. van der Oud schrift in Nederland
1979 O'Mara, J. G. On Leeuwenhoek's magnifications
1979 Bosman-Jelgersma, H. A. Vijf eeuwen Delftse apothekers
1979 Houtzager, H. L. Medicyns, Vroedwyfs en Chirurgyns
1979 Heniger, J. Antoni van Leeuwenhoek en zijn diploma van de Royal Society
1979 Spaander, I. De stad Delft - cultuur en maatschappij tot 1572
1980 Bos, H. J. M. (ed.) Studies on Christiaan Huygens
1981 Fournier, M. Jan Swammerdam en de 17e Eeuwse Microscopie
1981 Visser, R. P. W. Theorie en Praktijk van Swammerdams Wetenschappelijke Methode in Zijn Entomologie
1981 Ford, B. J. The van Leeuwenhoek Specimens
1981 Damsteegt, B. C. Van Spiegel tot Leeuwenhoek: syntaktische en stilistische verschijnselen in 17e-eeuwse teksten
1981 Zuylen, J. van The Microscopes of Antoni van Leeuwenhoek
1981 Houtzager, H. L. Jacobus Vallensis, medicinae doctor te Delft
1981 Spaander, I. De stad Delft - cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667
1981 Lindeboom, G. A. Jan Swammerdam als Microscopist
1981 Houtzager, H. L. Onder professoren in de 17e eeuw
1982 Bardell, D. The Roles of the Sense of Taste and Clean Teeth in the Discovery of Bacteria by Antoni van Leeuwenhoek
1982 Palm, L. C. Antoni van Leeuwenhoek's malacological researches as an example of his biological studies
1982 Smit, P. Antoni van Leeuwenhoek and his ideas on spontaneous generation
1982 Houtzager, H. L. Leuvense Van Leeuwenhoek Penning
1982 Baas, P. Leeuwenhoek's contributions to wood anatomy and his ideas on sap transport in plants
1982 Lindeboom, G. A. Leeuwenhoek and the problem of sexual reproduction
1982 Damsteegt, B. C. Language and Leeuwenhoek
1982 Bronswijk, J. E. M. H. van Two fellow students of fleas, lice and mites: Antoni van Leeuwenhoek and Jan Swammerdam
1982 Palm, L. C. and H. A. M. Snelders (eds.) Antoni van Leeuwenhoek, 1632-1723: studies on the life and work of the Delft scientist
1982 Berkel, K. van Intellectuals against Leeuwenhoek
1982 Rozemond, A. J. H. Antoni van Leeuwenhoek en de Gemeentelijke Archiefdienst Delft
1982 Snelders, H. A. M. Antoni van Leeuwenhoek: Ick beelde mijn selven in …

Pages