Resources: Secondaryprint

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Authorsort ascending Title
1958 Loos-Haaxman, J. Delftse Burgers
1731 Loon, G. van Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen
2007 Loncke, H. Making a Van Leeuwenhoek Microscope Lens
2007 Loncke, H. Making an Antoni van Leeuwenhoek microscope replica
1946 Loggem, M. van Het kleine heelal
1708 Locke, J., W. Molyneux and P. Limborch Some Familiar Letters Between Mr. Locke, and Several of his Friends
1690 Locke, J. Essay Concerning Human Understanding
1995 Lintsen, H. et al. Geschiedenis van de techniek in Nederland
1982 Lindeboom, G. A. Leeuwenhoek and the problem of sexual reproduction
1975 Lindeboom, G. A. The letters of Jan Swammerdam to Melchisedec Thévenot
1981 Lindeboom, G. A. Jan Swammerdam as Microscopist
1973 Lindeboom, G. A. Reinier de Graaf en de Koninklijke Societiet te Londen
1975 Lindeboom, G. A. De Ziekte van Van Leeuwenhoek
1779 - 1780 Leske, N. G. Abhandlungen zur Naturgeschichte, Physik und Oekonomie
1985 Leeuwen, H. W. van Willem van der Lelij: Werk en Liefhebberij
1932 Leersum, E. C. van De Brieven van Antony van Leeuwenhoek
1976 Lechevalier, H. Louis Joblot and His Microscopes
2005 Larner, A. Antony van Leeuwenhoek and the Description of Diaphragmatic Flutter (Respiratory Myoclonus)
1994 Langenbach, M. Een eigenzinnige dame: Maria Duijst van Voorhout
2015 Lane, N. The unseen world
1683 La Roque, J. (ed.) Journal de médecine
1996 Kruining, C. G. M. van, J. G. Kruisheer, and G. Verhoeven Delft 15 April 1246
1926 Kruif, P. de Microbe Hunters
1990 Kronick, D. A. Notes on the Printing History of the Early "Philosophical Transactions"
1977 Kremer, J. Antoni van Leeuwenhoek, grondlegger van de spermatologie
1974 Kossmann, E. H. and A. F. Mellink Texts Concerning the Revolt of the Netherlands
2004 Kooijmans, L. De doodskunstenaar: De anatomische lessen van Frederik Ruysch
2007 Kooijmans, L. Gevaarlijke Kennis
1970 Koch, A. C. F. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299
1994 Knevel, P. Burgers in het geweer
1941 Kingma Boltjes, T. Y. Some experiments with blown glasses
1829 King, P. Life of John Locke
1693 King, E. Several Observations and Experiments on the Animalcula, in Pepper-water, &c.
1717 Kerckherdere, J. G., A. Hoogvliet and H. K. Poot Lauwerkranssen
1855 Kempers, J. P. Confrerie van de Handbussche
2006 Kempeneers, P. Oud schrift: lezen, begrijpen, overzetten
1924 Kaiser, L. Antony van Leeuwenhoek-film
2013 Jorink, E. De profeet en de boekhouder
2016 Jorink, E. Swammerdam, hoveling?
1999 Jorink, E. Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw
1940 Jongejan, E. Van Leeuwenhoek's brieven en de Nederlandse schrijftaal in de zeventiende eeuw
1969 Jonge, C. H. de Delft Ceramics
1987 Jong, J. de Een deftig bestaan: het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw
2004 Jonckheere, K. "What I brought from Brabant and Holland" Anton Ulrich
1739 Jenkins, S. The Figure of a Machine for Grinding Lenses Spherically
2002 Jardine, L. Ingenious pursuits: building the scientific revolution
1994 James, J. Van Leeuwenhoek's discoveries of 1677–1678: A look too far
2004 James, J. Van Leeuwenhoeks ontdekking van bacteriën
1970 Jahn, T. L. How to know the Protozoa; a pictured-key for identifying the more common fresh water, marine, and parasitic Protozoa
1948 Iterson, G. van A Discussion of Leeuwenhoek's Drawings and Descriptions Compared to Malpighi and Grew

Pages