Resources: Manuscript

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
1642 - 1676 Boogert, F. Minuutakten, 1642-1676 Frans Boogert
1648 - 1810 Vierschaar Delft 1, 2 en 3 Prothocol (ORA 281-283)
1650 - 1795 Burgemeesters Delft Registers van kleine ambten en officiën
1651 - 1740 Leeuwenhoek, A. van Early Letters: original manuscripts of letters to the Royal Society
1652 - 1685 Ranck, J. Minuutakten, 1652-1685 Johannes Ranck
1654 Burgemeesters Delft Documents concerning the houses destroyed by the explosion in 1654
1657 - 1816 Kerkenraad Register van ingekomen lidmaten
1660- various Journal Book Original
1662 - 1740 various Letter Book Original
1663 - 1695 Velde, A. van den Minuutakten, 1663-1695 Abraham van den Velde
1667 Overschie, J. and H. Vockestaert Straatgeld, 1667
1667 - 1668 Burgemeesters Delft Rekening van de ontvanger van het kaai- en diepgeld 1667-1668
1668 - 1704 Ouwendijck, C. Minuutakten, 1668-1704 Cornelis Ouwendijck
1668 - 1708 Durven, P. Minuutakten, 1668-1708 Paulus Durven
1669 - 1703 Edenburgh, R. van Minuutakten, 1669-1703 Roelandus van Edenburgh
1670 - 1762 Heren van de Wet Register van minuut-resoluties der Heren van de Wet, 1670-1762
1670 - 1796 Schepenen-Commissarissen Successierecht
1672 various Archives concerning the changes made to Delft's government (wetsverzetting) in 1672
1672 - 1677 Gravesande, C. 's Aantekeningen van de vergaderingen van de Veertigraad
1674 - 1794 Burgemeesters Delft Schuttersboeken
1675 - 1719 Schepenen Delft 5e Register. Van de Curateelen
1677 - 1691 Werff, F. S. van der Minuutakten, 1677-1691 Floris Simonsz. Van Der Werff
1677 - 1707 Fijck, J. Minuutakten, 1677-1707 Joannes Fijck
1679 Burgemeesters Delft Kohier van de wijnimpost
1680 Burgemeesters Delft Kohier Familiegeld
1680 Burgemeesters Delft Staat van de verpondingen op gebouwen sinds 1654
1680 Burgemeesters Delft Nota betreffende de inrichting van het stadsbestuur
1680 Burgemeesters Delft Kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende, 1680
1680 - 1710 Kost, W. van der Minuutakten, 1680-1710 Wybrant Van Der Kost
1682 - 1808 Schepenen Delft Blaffert van de waarbrieven
1685 - 1730 Bries, J. de Minuutakten, 1685-1730 Jan (Johannes) De Bries
1686 - 1711 Sloane, H. (ed.) Secretarial minute books of Royal Society meetings
1687 - 1729 Leeuwenhoeck, Adriaen Minuutakten, 1687-1729 Adriaen Leeuwenhoeck
1693 - 1705 Noortbergen, L. Inzameling van geld voor het loskopen van Anthonij Noortbergen, gevangen genomen door Algerijnse kapers
1694 - 1722 Sleyden, C. van der Minuutakten, 1694-1722 Cornelis van der Sleyden
1696 Thesaurier Delft Register van alle obligaties en lijfrenten ten laste van de stad
1696 - 1717 Gravesande, C. Minuutakten, 1696-1717 Cornelis 's Gravesande
1699 Burgemeesters Delft Tractementen kamerbewaarders
1702 - 1724 Leeuwen, A. H. van Minuutakten, 1702-1724 Adriaen Hoppesteijn Van Leeuwen
1708 - 1735 Werff, J. van der Minuutakten, 1708-1735 Jacob Van Der Werff
1709 - 1741 Vlaardingerwoud, W. Minuutakten, 1709-1741 Willem Vlaardingerwoud
1710 - 1714 Cost, J. van der Minuutakten, 1710-1714 Jurianus Van Der Cost
1714 - 1741 Swalmius, A. Minuutakten, 1714-1741 Adriaen Swalmius
1714 - 1766 Boogert, F. Minuutakten, 1714-1766 François Boogert
1716 Best, J. H. van Rekening wegens het familiegeld
1717 - 1740 Pijnakker, C. Minuutakten, 1717-1740 Cornelis Pijnakker
1724 - 1772 Lely, W. van der Minuutakten, 1724-1772 Willem van der Lely
1736 - 1776 Geesteranus. J. Minuutakten, 1736-1776 Joris Geesteranus
1747 Rees, A. Catalogus van het Vermaarde Cabinet van Vergrootglasen ... den Heer Anthony van Leeuwehhoek
1747 - 1768 Bertrand, J. Minuutakten, 1747-1768 Johan Willem Bertrand

Pages