Resources: Manuscript

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Author Titlesort ascending
1618 - 1812 Weeskamer Delft Weeskamer Comparitieregisters na 1618
1632 - 1640 Burgemeesters Delft Verpondingen buiten de poorten, 1632-1640
1575 - 1811 Gerecht (Delft court of law) Trouwboeken, 1575-1811
1699 Burgemeesters Delft Tractementen kamerbewaarders
1670 - 1796 Schepenen-Commissarissen Successierecht
1600's no date Burgemeesters Delft Stukken betreffende ordonnanties op de accijns der boelhuizen
1667 Overschie, J. and H. Vockestaert Straatgeld, 1667
1680 Burgemeesters Delft Staat van de verpondingen op gebouwen sinds 1654
1674 - 1794 Burgemeesters Delft Schuttersboeken
1537 - 1740 Burgemeesters Delft Resolutieboeken van de burgemeesters, minuten, 1537-1740
1538 - 1715 Burgemeesters Delft Resolutieboeken (net) van de burgemeesters
1624 - 1704 St. Nicolaasgilde Rekeningen van ontvangsten en uitgaven St. Nicolaasgilde
1554 - 1810 Thesaurier Delft Rekeningen van de thesaurier van Delft
1716 Best, J. H. van Rekening wegens het familiegeld
1667 - 1668 Burgemeesters Delft Rekening van de ontvanger van het kaai- en diepgeld 1667-1668
1650 - 1795 Burgemeesters Delft Registers van kleine ambten en officiën
1618 - 1812 Weeskamer Delft Registers van inschrijving van wezen en halfwezen 1618-1812
1600, 1638 Burgemeesters Delft Registers van het haardstedengeld, 1600 en 1638
1623 - 1737 Burgemeesters Delft Registers van binnenlandse paspoorten, 1623-1626 en 1646-1737
1579 - 1811 Thesaurier Delft Register van uitgaven door de thesaurier
1536 - 1796 Burgemeesters Delft Register van poorterinschrijvingen
1670 - 1762 Heren van de Wet Register van minuut-resoluties der Heren van de Wet, 1670-1762
1657 - 1816 Kerkenraad Register van ingekomen lidmaten
1587 - 1741 Burgemeesters Delft Register van de dagelijkse in burgemeesterskamer gegeven ordonnanties
1696 Thesaurier Delft Register van alle obligaties en lijfrenten ten laste van de stad
1573 - 1714 Kerkenraad Register met namen van lidmaten en predikanten
1597 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Register met namen van aangenomen en van met attestatie ingekomen lidmaten, 1597-1616, 1627
1600's - ~ 1800 Vierschaar Delft Protocol van Delfshaven, Overschie en Poortland (ORA 285)
2000 various Papers and records of the Royal Society
1626 - 1801 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken Oude Kerk, 1626 - 1801
1626 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, 1626 - 1811
1587 - 1626 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken (ecclesiastical) 1587 - 1626
1584 - 1811 Gerecht (Delft court of law) Ondertrouwboeken (civil), 1584-1811
1680 Burgemeesters Delft Nota betreffende de inrichting van het stadsbestuur
1772 - 1789 Maisonnet, T. G. Minuutakten, 1772-1789 Thomas Guilielmus Maisonnet
1766 - 1811 Koetsveld, J. van Minuutakten, 1766-1811 Jacobus Van Koetsveld
1747 - 1768 Bertrand, J. Minuutakten, 1747-1768 Johan Willem Bertrand
1736 - 1776 Geesteranus. J. Minuutakten, 1736-1776 Joris Geesteranus
1724 - 1772 Lely, W. van der Minuutakten, 1724-1772 Willem van der Lely
1717 - 1740 Pijnakker, C. Minuutakten, 1717-1740 Cornelis Pijnakker
1714 - 1766 Boogert, F. Minuutakten, 1714-1766 François Boogert
1714 - 1741 Swalmius, A. Minuutakten, 1714-1741 Adriaen Swalmius
1710 - 1714 Cost, J. van der Minuutakten, 1710-1714 Jurianus Van Der Cost
1709 - 1741 Vlaardingerwoud, W. Minuutakten, 1709-1741 Willem Vlaardingerwoud
1708 - 1735 Werff, J. van der Minuutakten, 1708-1735 Jacob Van Der Werff
1702 - 1724 Leeuwen, A. H. van Minuutakten, 1702-1724 Adriaen Hoppesteijn Van Leeuwen
1696 - 1717 Gravesande, C. Minuutakten, 1696-1717 Cornelis 's Gravesande
1694 - 1722 Sleyden, C. van der Minuutakten, 1694-1722 Cornelis van der Sleyden
1687 - 1729 Leeuwenhoeck, Adriaen Minuutakten, 1687-1729 Adriaen Leeuwenhoeck
1685 - 1730 Bries, J. de Minuutakten, 1685-1730 Jan (Johannes) De Bries

Pages