Resources: Manuscript

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Author Titlesort descending
1575 - 1811 Gerecht (Delft court of law) Trouwboeken, 1575-1811
1632 - 1640 Burgemeesters Delft Verpondingen buiten de poorten, 1632-1640
1618 - 1812 Weeskamer Delft Weeskamer Comparitieregisters na 1618

Pages