Resources: Manuscript

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Authorsort descending Title
1626 - 1686 Assendelft, W. van Minuutakten, 1626-1686 Willem van Assendelft
1747 - 1768 Bertrand, J. Minuutakten, 1747-1768 Johan Willem Bertrand
1716 Best, J. H. van Rekening wegens het familiegeld
1947 Beydals, P. Collectie P. Beydals
1624 - 1662 Block, A. van der Minuutakten, 1624-1662 Adriaen van der Block
1627 - 1658 Bogaert, A. Minuutakten, 1627-1658 Andries Bogaert
1714 - 1766 Boogert, F. Minuutakten, 1714-1766 François Boogert
1642 - 1676 Boogert, F. Minuutakten, 1642-1676 Frans Boogert
1685 - 1730 Bries, J. de Minuutakten, 1685-1730 Jan (Johannes) De Bries
1585 - 1650 Burgemeesters Deflt Huizenprotocol 1585
1500 - 1806 Burgemeesters Delft Keurboeken
1674 - 1794 Burgemeesters Delft Schuttersboeken
1654 Burgemeesters Delft Documents concerning the houses destroyed by the explosion in 1654
1537 - 1740 Burgemeesters Delft Resolutieboeken van de burgemeesters, minuten, 1537-1740
1623 - 1737 Burgemeesters Delft Registers van binnenlandse paspoorten, 1623-1626 en 1646-1737
1538 - 1715 Burgemeesters Delft Resolutieboeken (net) van de burgemeesters
1587 - 1741 Burgemeesters Delft Register van de dagelijkse in burgemeesterskamer gegeven ordonnanties
1600's no date Burgemeesters Delft Stukken betreffende ordonnanties op de accijns der boelhuizen
1632 - 1640 Burgemeesters Delft Verpondingen buiten de poorten, 1632-1640
1639 - 1772 Burgemeesters Delft Mijcedullen, 1639-1772
1600, 1638 Burgemeesters Delft Registers van het haardstedengeld, 1600 en 1638
1536 - 1796 Burgemeesters Delft Register van poorterinschrijvingen
1632 Burgemeesters Delft Aantekeningen betreffende de verponding door Delft te betalen, 1632
1680 Burgemeesters Delft Kohier Familiegeld
1631 - 1792 Burgemeesters Delft Manuaal betreffende de pachters van accijnzen in Delft en Delfshaven
1679 Burgemeesters Delft Kohier van de wijnimpost
1650 - 1795 Burgemeesters Delft Registers van kleine ambten en officiën
1667 - 1668 Burgemeesters Delft Rekening van de ontvanger van het kaai- en diepgeld 1667-1668
1699 Burgemeesters Delft Tractementen kamerbewaarders
1680 Burgemeesters Delft Staat van de verpondingen op gebouwen sinds 1654
1600's no date Burgemeesters Delft Books of oaths
1680 Burgemeesters Delft Nota betreffende de inrichting van het stadsbestuur
1579 - 1807 Burgemeesters Delft Consentboeken
1680 Burgemeesters Delft Kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende, 1680
1710 - 1714 Cost, J. van der Minuutakten, 1710-1714 Jurianus Van Der Cost
1668 - 1708 Durven, P. Minuutakten, 1668-1708 Paulus Durven
1669 - 1703 Edenburgh, R. van Minuutakten, 1669-1703 Roelandus van Edenburgh
1677 - 1707 Fijck, J. Minuutakten, 1677-1707 Joannes Fijck
1736 - 1776 Geesteranus. J. Minuutakten, 1736-1776 Joris Geesteranus
1575 - 1811 Gerecht (Delft court of law) Trouwboeken, 1575-1811
1584 - 1811 Gerecht (Delft court of law) Ondertrouwboeken (civil), 1584-1811
1623 - 1648 Graeff, G. de Minuutakten, 1623-1648 Guillaume De Graeff
1696 - 1717 Gravesande, C. Minuutakten, 1696-1717 Cornelis 's Gravesande
1672 - 1677 Gravesande, C. 's Aantekeningen van de vergaderingen van de Veertigraad
1670 - 1762 Heren van de Wet Register van minuut-resoluties der Heren van de Wet, 1670-1762
1657 - 1816 Kerkenraad Register van ingekomen lidmaten
1573 - 1714 Kerkenraad Register met namen van lidmaten en predikanten
1766 - 1811 Koetsveld, J. van Minuutakten, 1766-1811 Jacobus Van Koetsveld
1680 - 1710 Kost, W. van der Minuutakten, 1680-1710 Wybrant Van Der Kost
1702 - 1724 Leeuwen, A. H. van Minuutakten, 1702-1724 Adriaen Hoppesteijn Van Leeuwen

Pages