Resources: Biography

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Year Author Titlesort descending
1995 Burg, E. W. van den and G. J. Leeuwenhoek (Van) Leeuwenhoek
1823 Haastert, I. Anth. van Leeuwenhoek, vereerend herdacht
1924 Bouricius, L. G. N. Anthony van Leeuwenhoek en zijn dochter
1921 Harris, D. F. Anthony van Leeuwenhoek the First Bacteriologist
1982 Rozemond, A. J. H. Antoni van Leeuwenhoek en de Gemeentelijke Archiefdienst Delft
1979 Heniger, J. Antoni van Leeuwenhoek en zijn diploma van de Royal Society
1951 Seters, W. H. van Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam
1982 Palm, L. C. and H. A. M. Snelders (eds.) Antoni van Leeuwenhoek, 1632-1723: studies on the life and work of the Delft scientist
1950 Schierbeek, A. Antoni van Leeuwenhoek. Zijn leven en zijn werken (2 vols.)
1959 Lanen, J. Antoni van Leeuwenhoek: een film over de ontwikkeling van de microscopie
2014 Smit, H. et al. Antoni van Leeuwenhoek: Groots in het Kleine
1982 Snelders, H. A. M. Antoni van Leeuwenhoek: Ick beelde mijn selven in …
2016 Robertson, L. A. et al. Antoni van Leeuwenhoek: Master of the Minuscule
1875 Soutendam, J. Antony van Leeuwenhoek
1926 Seters, W. H. van Antony van Leeuwenhoek (1632-1723)
1924 Mol, J.C. Antony van Leeuwenhoek (film)
1932 Dobell, C. Antony van Leeuwenhoek and his “little animals”
2005 Larner, A. Antony van Leeuwenhoek and the Description of Diaphragmatic Flutter (Respiratory Myoclonus)
1924 Kaiser, L. Antony van Leeuwenhoek-film
1875 Haaxman, P. J. Antony van Leeuwenhoek. De Ontdekker der Infusorien 1675-1875
2016 Zuidervaart, H. and D. Anderson Antony van Leeuwenhoek’s microscopes and other scientific instruments: new information from the Delft archives
1729 Boitet, R. Beschryving der Stadt Delft
1919 Morre, G. Bijzonderheden omtrent Antony van Leeuwenhoek
1982 Seters, W. H. van Can Antoni van Leeuwenhoek have attended school at Warmond?
1991 Palm, L. C. De Graafs invloed op Van Leeuwenhoek
1975 Lindeboom, G. A. De Ziekte van Van Leeuwenhoek
1912 Morre, G. Description of the Principal Tombs in the Old Church at Delft
1944 Beydals, P. Een Geromantiseerde Ontmoeting Tusschen Leibniz en Leeuwenhoeck
1930 Schierbeek, A. Een paar nieuwe bijzonderheden over van Leeuwenhoek
2015 Snyder, L. Eye of the Beholder
1876 Harting, P. Gedenkboek van het 8sten September
1871 Haaxman, P. J. Het Leven van een Groot Natuuronderzoeker
1982 Berkel, K. van Intellectuals against Leeuwenhoek
1935 Seters, W. H. van Leeuwenhoeck-Ceramiek
1952 Seters, W. H. van Leeuwenhoek's afkomst en jeugd
1932 Schierbeek, A. Leven en Werken van Antony van Leeuwenhoek
1959 Schierbeek, A. Measuring The Invisible World
1753 Uffenbach, Z. C. von Merkwurdige Reisen durch Niedersachsen Holland und Engelland.
1927 Schierbeek, A. Nieuws uit het leven van Leeuwenhoek
2022 Delft, D. van Onzichtbaar leven
1985 Ford, B. J. Single Lens: The Story of the Simple Microscope
2014 Anderson, D. Still going strong: Leeuwenhoek at eighty
1991 Ford, B. J. The Leeuwenhoek legacy
1982 Houtzager, H. L. Van Leeuwenhoek en zijn Delftse tijdgenoten
1982 Houtzager, H. L. and L. C. Palm (eds.) Van Leeuwenhoek herdacht
1968 Seters, W. H. van Van Leeuwenhoeks tweede huwelijk
2023 Dekkers, G. Veel, kleine en curieus
1951 Schlichting, T. H. Waarom Vond van Leeuwenhoek Geen Navolging?