Resources:

The table is sortable by Year, Author, and Title.

Yearsort descending Author Title
1246 - 1828 various Archive of the Charters
1482 - 1810 Thesaurier Delft Maanboek voor de thesaurier 1482-1810
1500 - 1806 Burgemeesters Delft Keurboeken
1536 - 1796 Burgemeesters Delft Register van poorterinschrijvingen
1536 - 1811 Schepenen Delft Crimineel boeck
1537 - 1740 Burgemeesters Delft Resolutieboeken van de burgemeesters, minuten, 1537-1740
1538 - 1715 Burgemeesters Delft Resolutieboeken (net) van de burgemeesters
1538 - 1808 Vierschaar Delft Kamerboek 1538 - 1808
1554 - 1810 Thesaurier Delft Rekeningen van de thesaurier van Delft
1573 - 1714 Kerkenraad Register met namen van lidmaten en predikanten
1575 - 1811 Gerecht (Delft court of law) Trouwboeken, 1575-1811
1579 - 1807 Burgemeesters Delft Consentboeken
1579 - 1811 Thesaurier Delft Register van uitgaven door de thesaurier
1584 - 1811 Gerecht (Delft court of law) Ondertrouwboeken (civil), 1584-1811
1585 - 1650 Burgemeesters Deflt Huizenprotocol 1585
1587 Vranck, F. A short exposition of the rights exercised by the knights, nobles and towns of Holland and West Friesland
1587 - 1626 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken (ecclesiastical) 1587 - 1626
1587 - 1741 Burgemeesters Delft Register van de dagelijkse in burgemeesterskamer gegeven ordonnanties
1588 - 1604 Westerbaen, C. van Minuutakten, 1588-1604 Cornelis van Westerbaen
1592 - 1624 Uytenbrouck, V. van Minuutakten, 1592-1624 Vranck van Uytenbrouck
1593 - 1806 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk, 1593 - 1806
1596 - 1615 Overgaeu, H. Minuutakten, 1596-1615 Herman Overgaeu
1597 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Register met namen van aangenomen en van met attestatie ingekomen lidmaten, 1597-1616, 1627
1600 Sems, J. and J. P. Dou Practijck des lantmetens
1600's - ~ 1800 Vierschaar Delft Protocol van Delfshaven, Overschie en Poortland (ORA 285)
1600's no date Burgemeesters Delft Stukken betreffende ordonnanties op de accijns der boelhuizen
1600's no date Burgemeesters Delft Books of oaths
1600, 1638 Burgemeesters Delft Registers van het haardstedengeld, 1600 en 1638
1606 - 1619 Rijshouck, A. Minuutakten, 1606-1619 Adriaen Rijshouck
1608 - 1620 Molijn, J. de Minuutakten, 1608-1620 Jan de Molijn
1612 Cardinael, S. H. Hondert Geometische Questien
1612 Dou, J. P. Tractaet vant maken ende Gebruycken eens nieu gheordonneer­den Mathematischen Instruments
1616 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Doopboeken Nieuwe Kerk, 1616 - 1811
1616 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Doopboeken Oude Kerk, 1616 - 1811
1618 - 1811 Weeskamer Delft Boedels geregistreerd
1618 - 1812 Weeskamer Delft Weeskamer Comparitieregisters na 1618
1618 - 1812 Weeskamer Delft Registers van inschrijving van wezen en halfwezen 1618-1812
1620 Moeut, A.C. Legger der verponding op de huizen, 1620
1623 - 1648 Graeff, G. de Minuutakten, 1623-1648 Guillaume De Graeff
1623 - 1737 Burgemeesters Delft Registers van binnenlandse paspoorten, 1623-1626 en 1646-1737
1624 - 1662 Block, A. van der Minuutakten, 1624-1662 Adriaen van der Block
1624 - 1704 St. Nicolaasgilde Rekeningen van ontvangsten en uitgaven St. Nicolaasgilde
1626 - 1686 Assendelft, W. van Minuutakten, 1626-1686 Willem van Assendelft
1626 - 1801 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken Oude Kerk, 1626 - 1801
1626 - 1811 Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ondertrouwboeken Nieuwe Kerk, 1626 - 1811
1627 - 1658 Bogaert, A. Minuutakten, 1627-1658 Andries Bogaert
1631 - 1792 Burgemeesters Delft Manuaal betreffende de pachters van accijnzen in Delft en Delfshaven
1632 Burgemeesters Delft Aantekeningen betreffende de verponding door Delft te betalen, 1632
1632 - 1640 Burgemeesters Delft Verpondingen buiten de poorten, 1632-1640
1633 Metius, A. Manuale arithmeticae & geometrice practicae

Pages