Successierecht

Author: 
Schepenen-Commissarissen
Volume: 
ORA 355
Publisher: 
Gemeente Delft
Year: 
1670 - 1796

ORA 355 "Register van de gedane soomatien tot betaalinge van het middel op het collateraal"

"Register of the summonses ​​to pay of the tax on collateral"

Protocol van akten van uitreiking van biljetten voor de voldoening van successierecht ten sterfhuize door de gerechtsbode, met aantekening in de margine van gedane aangiften, 1670 mei - 1796 januari.

Protocol of instruments of presentation of bills for payment of the estate tax at the death house by court messenger, with note in the margin of the declarations made, May 1670 - January 1796.

This register is in the archives of the Schepenen-Commissarissen voor de Gemenelandsmiddelen voor Delft en Delfland (Magistrate's Commission for the Common Means for Delft and Delftland). The "common means" was a set of excise taxes, including those on inheritances.