WKD - Orphans Chamber Archive

Author: 
Archief Delft
Volume: 
72
Publisher: 
Gemeente Delft
Year: 
2013

Delft Archive number: 72 (download .pdf)

Inventaris van het archief van de weeskamer Delft, 1536-1887

Inventory of the archive of the Delft orphans office

The heart of this collection of documents is the year-by-year list of the estates (boedels) of those who died in Delft. For the years before the fire of 1618, these records are spotty and not in good repair.

  • WKD inv. 334-432 Registers van inschrijving van wezen en halfwezen met vermelding van de namen van hun ouders en voogden, onder toezicht gestelde personen, in beheer genomen fondsen en uitsluiting van toezicht, met aantekeningen betreffende beheer en toezicht door de Weeskamer, 1542-1618
  • WKD inv. 454-493 Registers van inschrijving van wezen en halfwezen, met vermelding van de namen van hun ouders en voogden, onder toezicht gestelde personen, in beheer genomen fondsen en uitsluiting van toezicht, met aantekeningen betreffende beheer en toezicht door de Weeskamer, 1618-1812

Records of enrollment of orphans and half-orphans with the names of their parents and guardians, persons placed under surveillance, funds placed in trust and exclusion of supervision, with notes on management and supervision by the Orphans' Office.

They are referred to as:

Comparitieregisters voor 1618 - Appearance register before 1618

Comparitieregisters na 1618 - Appearance register after 1618

Both are searchable at Collectie-Delft.nl, which also has scans of the records after 1618.

These registers are followed in the archive inventory by over ten thousand estate inventories and other estate-related documents. Several of the items are directly relevant to Leeuwenhoek's family.

  • WKD inv. 2138 Rekeningen van de boedel van Jacob Sebastiaensz. van den Berch en Margriete Cornelisdr. Verburch 1617, 1626

Account of the estate of Jacob Sebastiaensz. van den Berch and Margriete Cornelisdr. Verburch

  • WKD inv. 3648 Inventaris en staat met scheiding van de boedel van Aeltgen Sebastiaensdr. van den Berch, erflater van de kinderen van Philps Tonisz. Leeuwenhoek en Grietgen Jacobsdr. van den Berch, 1649.

Inventory of the estate of Aeltgen Sebastiaensdr. van den Berch, testator of the children of Philps Tonisz. Leeuwenhoek en Grietgen Jacobsdr. van den Berch

Jacob and Aeltgen were Leeuwenhoek's mother's aunt and uncle. Philips and Grietgen were his parents.

  • WKD inv. 4929 Akte van scheiding van de boedel van Jan Pietersz. Hogenhouck, erflater van de kinderen van Pieter Mourissen Doetsij en Catharina Jacobsdr. van der Berch, 1652

Division of the estate of Jan Pietersz. Hogenhouck, testator of the children of Pieter Mouris Douchy and Catharina Jacobsdr. van der Berch, who was Leeuwenhoek's aunt.

  • WKD inv. 6299 Rekeningen en staat met scheiding van de goederen van Sijmon, zoon van Pontus de Bourbon en Baertgen Simons van Dingenhoven, onder curatele van de Weeskamer geplaatst in verband met zijn verblijf in Oost-Indië, 1667-1670; met bijlagen.

Account and condition with division of the goods of Sijmon, son of Pontus de Bourbon and Baertgen Simons van Dingenhoven, placed under the curation of the Weeskamer in connection with his stay in East India, 1667-1670; with appendices.

  • WKD inv. 10650-51 Staat met scheiding van de fidei-commissaire van Margareta Cornelia Hobus, nagelaten aan de erfgenamen van Maria, dochter van Anthonij van Leeuwenhoek, met rekeningen van de goederen, 1755-1765

note: A fideicommissum is a request by a decedent that the heir or legatee to the estate convey a specified part of the estate to another person, or permit another person to enjoy such a part.