Register van alle de Werken

Author: 
Beminnaar
Publisher: 
Leiden: Boutesteyn
Year: 
1695

Full title:

Register
(Verstrekkende te gelijk voor een kort Inhoud)
Van alle de Werken van deHeer Antoni van Leeuwenhoek.

Verdeeld in twee Deelen:

Daar van het eende de stoffe die in the tien eerste Tractaten begrepen is: En het andere die van de vier vervolgen der Brieven aanwijst.

Door een Beminnaar der Natuurlijke-wetenschappen 't samen gesteld.

Index

(Providing at the same time for a short Contents)
All Works of Mr Antoni van Leeuwenhoek.

Divided into two Parts :

In the one, the things that are included in the first ten Treatises: And the other that points to the four following volumes of the Letters.

Put together by a Lover of Natural Sciences.


The Eerste Register Over de Werken van de Heer Antoni van Leeuwenhoek (First Index of the Works of Mr. Antoni van Leeuwenhoek) is on pages numbered 1-34.

The Tweede Register Over de Werken van de Heer Antoni van Leeuwenhoek (Second Index of the Works ...) is on pages numbered 1-29. The rest of the title reads: 't Welk Stoffe, in de Vier Vervolgen sijner Brieven bevat, aanwijst (It designates which things are contained in the Four Continuations of his Letters)