Received fees from new citizens in the name of the city's camerbewaarders and messengers

Date: 
January 28, 1682

When people became a citizen (poorter) of Delft, they paid a fee. A small portion of it went to the camerbewaarders and messengers (boden).

From 6 January 1679 to 1 January 1682, 13 people became citizens of Delft. Of the fee each paid, 17 stuivers, 10 pennies, 2 mijten went to the camerbewaarders and messengers, for a total of 11 gulden, 9 stuivers.

Leeuwenhoek signed three times, 1682, 1692, and 1697.

A 'mijt' was a coin in the Middle Ages but still used for dividing a sum.

Document: 

OAD inv. 738 Kasboek van het ontvangen poortgeld met aantekeningen betreffende verrekening tussen secretaris, booden en kamerbewaarders 1685-1796

t Sedert den 6 Januarij 1679 tot Po Januarij 1682 sijn aengecomen dertien Poorters daarvan comen de Boodens en Camerbew.  Seventin sts tien p. twee mijten van ijder poorter en sulx te samen de somme van elf gl negen stuiv. die wij onderget. bekennen van d Hr Secrets. Mr Hendrick Vockestaert ontfangen te hebben.

Mr. J.Blaeukamer
Sr. A.Leeuwenhoek