Presented will of November 17 to notary Jan de Bries

Date: 
November 30, 1721

On a Sunday, Leeuwenhoek and Maria brought the November 17 will, with the November 26 amendment, to a notary, Jan de Bries.

On the same day, Maria added a short paragraph in her own hand. It stated that the November 17 will was handwritten by her father and that she agreed that he should be her sole heir. Perhaps De Bries wanted that added because his clerk did not write the will in his office in the presence of Leeuwenhoek and Maria.

Document: 

The complete Dutch text of this will and the two additions is available in Petra Beydal's Twee Testamenten.

A copy was included in the inventory of Maria's estate on June 26, 1745, Joris Geesteranus, notary.

Jan de Bries, notary ONA inv. 2415J, fol. 596

Alsoo het bovenstaande testament geschreven is met de hand van mijn vader Antonij van Leeuwenhoek ende denselven mijnen vader daaringestelt is tot mijn erffgenaem so is 't dat sulcx mijn volcomen wil en begere is en ick nogh denselven mijnen vader Antonij van Leeuwenhoek tot mijn enige erfgenaem stelle bij dezen en blijft al het vorenstaende verder geschrifte in mijn reguard mede in sijn volle cragt.

Delft den 30 November 1721
Maria van Leeuwenhoek

Sources