Ordered as curator to hand over the debt books of Bartholomeus Ritmeier

Date: 
August 16, 1674
Document: 

ORA 171  for 1674 January to 1681 June fol. 17v -- Dagboek (Kamerboek) 48

De heren Schepen der stad Delft ordonneren bij desen den Camerbewaarder Anthonij Leeuwenhoeck gestelde curator over den boedel van Bartholomeus Ritmeier aen Alita van Spreckhuizen huisvrouw van dezelve Ritmeier ter handen te stellen alle de schuldboeken van Ritmeier omme de schulden in deselve gemelt bij haar geinnet te werden in mindering van hare gepresenteert achterwezen.
The gentlemen Magistrates of the city of Delft order by this the Camerbewaarder Anthonij Leeuwenhoeck, appointed curator of the estate of Bartholomeus Ritmeier and Alita van Spreckhuizen, the housewife of the same Ritmeier, to hand over all the debt books of Ritmeier, in order to allow the debts in the same amount to be collected from her to be deducted from those presented to her.

Not clear who is handing the books to whom. Probably Leeuwenhoek gave them to the magistrates but it also makes sense for widow Alita to give them to Leeuwenhoek.

Sources