Named as administrator of the estate of Willem Jans Croonenburgh

Date: 
November 28, 1673

Notary Testart van Hasselt made an inventory of the estate of Willem Jans Croonenburgh, assistant at the city's Doele (practice range and clubhouse for the civic guard), who had died on March 3, 1673. The inventory noted that camerbewaarder Leeuwenhoek was an administrator of the goods that he had kept during the life of Croonenburgh's widow Grijetge Jans Keijen who died on October 25, 1673, seven months after her husband.

Three weeks earlier on October 5, notary Roelandis van Edenburgh had made an "intervention" that was authorized by the magistrates. That document has not been examined yet. However, the inventory notes that Leeuwenhoek had turned the goods over to Hassselt "partly as a result of the act of authorization" and added that "Leeuwenhoeck grants the gentleman Schepenen no favor in this respect."

Document: 

Not. Testart van Hasselt

ONA inv 2157 fol 584 1673-11-28

fol. 584

Inventaris van den boedel end goederen bij Grijettje Jans van Kejen wede en boedelhouster was van Willem Jansz Croonenurch, welcke Grijtge Jans Keijen is overladen op den 25e October deses jaers 1673 aen noortsijde van Ouden Doelstraet ahlier binnen Delft in den huysinge genaampt den Ouden Doel. Ende heeft dselver overlede tot haer erfgen. extestamento naergelaten Jannetje Cronenburch, huijsvrouw van Servaes Hassingh, horligimaker voor een veyerde paer, Wilem Croonenburch, zoon van za. Johannis Croonenburch voor een gelijck vyerde part, Adriaan Croonenburch voor een derde part in een gelijck vyerde part ende deszelfs naer te laten kind ofte kinderen voor tweederde parten van denselfdde vijerde part, en Christina Croonenburch, huijsvrouw van Pyterr Wijnants van der Berch mede voor een derdr part int laeste vyerde part en haer kind of kinderen voor de resterende tweederde parten int laeste vyerde part, alle kinderen en kintskinderen van voors. overledene, en in de lijftochte van goederen de kinderen van voors. Adriaan en Christina Croonenburch uit dese te erven
(Etc.) ...

fol. 589

Goederen onder Anthonij Leeuwenhoeck, camerbewaarder van camer van heeren Schepenen berust gehadt als tot het bewaren en administreren van selve geduyrende het leven van voors. Grijetge Jans Keijen, sijnde geauthoriseert geweest bij de op de gemelte heeren Schepen deser stadt volgens den inventie op den 5 Octbo. 1673 bij Roelandis van Edenbuch not. ten overstaen van twee uijt het collegie der heeren Schepenen gemaeckt en den ampliatie van dyen daer achter gestelt, alle welcke goederen soo als dselve onder hen hebben berust gehadt en hiernaer gespecificeert op den novemb. 1673 aen mij Testart van Hasselt als rentmr. deser goederen sijn overgelevert en dat mede ingevolge den acte van authorisatie hem Leeuwenhoeck ten dese reguarde ijder heeren Schepenen voornt verleent.