mother Margrietke Jacobs van den Berch presented father Philips Thonis Leeuwenhoek's will to the orphan chamber

Date: 
November 1, 1638

mother Margrietke Jacobs van den Berch presented father Philips Thonis's will to the orphan chamber.

Document: 

WKD inv 456 Deel 3, 1621-1660

Opten eerste november 1638 compareerde voor weesmren Grietgen Jacobs van der Berch ende vertoonde seecker testament bij haar compte en Philips Tonisz Leeuwenhouck haer za. man opten eersten December 1637 voor Adrian Rijsthoeck nots. ende getuijgen gepasseert ende bij hem metter doot geconfirmeert, bij 't welcke bevonden is de weescamer uijtgesloten te wezen.

Actum voor Joost van Adrichem ende Jacob van Voorburch weermrn.

On the first of November 1638 appeared before the masters of the orphans Grietgen Jacobs van der Berch and showed a certain will by her [compte] and Philips Tonisz Leeuwenhouck her late husband on the first of December 1637 executed before Adrian Rijsthoeck, notary, and witnesses and by him the actual death confirmed, in the case of which it is found that the orphan chamber is excluded.

Act before Joost van Adrichem and Jacob van Voorburch, masters of the orphanage.

In the same Weeskamer document, there is a follow up from eleven years later.

Opten 9 Julij 1649 compareerde voor weesmrn Jan van den Berch als gestelde voocht bij testamente van zal. Altge Sebatiaen van den Berch op de XVIII Jannuarij 1649 voor de Not. Gerrit van der Wel en getuijgen gepasseert, over de Kinderen op de III Julij 1649 bij scheijdinge tusschen de gemeene erfgenamen gedaen waaren Aengewesen.

Actum voor Aernout van Beresteijn ende Bruijn Jacobsz van der Dussen weesmrn.

On 9 July 1649 appeared before the orphan masters Jan van den Berch as appointed guardian by the will of the late Altge Sebatiaen van den Berch on 18 January 1649 executed before Notary Gerrit van der Wel and witnesses, over the children that were deisgnated on 3 July 1649 by division between the collective heirs.

Act before Aernout van Beresteijn and Bruijn Jacobsz van der Dussen, orphan masters.

The 3 July 1649 should be 13 July 1649.