mother-in-law Maria Virljn registered Elias de Meij's 1633 will

Date: 
October 5, 1646

Five months after the death of Elias de Meij, his widow Maria Verlijn registered his will of October 20, 1633 (de Graef notary) to the masters at the Weeskamer.

Document: 

WKD inv. 462 fol. 484v volg 2, family # 26331

Op de 5 Octob. 1646 compareerde voor weesmrn Maria Virlin weduwe van Elias de Meij saydrappier ende verthoonde het testament bij de voorn. hare man op den 20 Octob. 1633 voor de Not. Guiltjaems de Graef ende seeckere getuijgen gepasseert ende bij hem meter doot geconfirmeert bij 't welck bevonden is de weescamer uijtgesloten te sijn.

Actum voor alle de heeren weesmrn.

On October 5, 1646, appeared before the orphan masters Maria Virlin widow of Elias de Meij serge merchant and showed the will of the forenamed, her husband, executed on October 20, 1633 before Notary Guiltjaems de Graef and certain witnesses and byhis death confirmed it is found by the Weescamer to be closed.

Acted before all of the orphan masters.

Sources