Minuutakten, 1606-1619 Adriaen Rijshouck

Author: 
Rijshouck, A.
Year: 
1606 - 1619

30 Adriaen Rijshouck, admitted December 12, 1624

1758-1764 Minuutakten van testament, huwelijksvoorwaarden, attestatie, contract, obligatie, procuratie en allerlei andere akten, 1606-1619.

N.B. After 1613, these records are arranged:

  • 1st section wills (testamenten) and pre-nuptial agreements (huwelijksvoorwaarden)
  • 2nd section certificates (attestaties), contracts (contrakten), and bonds (obligaties)
  • 3rd section actions as attorney (procuraties)
  • 4th section, all others

ONA inventory number

1758 1606 March - December
1759 1607
1760 1608
1761 1609
1762 1610
1763 1611
1764 1612
1765 1613
1766 1614
1767 1615
1768 1616
1769 1617
1770 1618
1771 1619

1772-1783 Minuutakten van testament en huwelijksvoorwaarden, 1620-1632

1772 1620 February - December
1773 1621
1774 1622
1775 1623
1776 1624
1777 1625
1778 1626
1779 1627
1780 1628
1781 1629
1782 1630
1783 1631 January - 1632 October

1784-1795 Minuutakten van attestatie, contract en obligatie, 1620-1632

1784 1620?
1785 1621
1786 1622
1787 1623
1788 1624
1789 1625
1790 1626
1791 1627
1792 1628
1793 1629
1794 1630
1795 1631 January - 1632 October

1796-1807 Minuutakten van procuratie, 1620-1632

1796 1620
1797 1621
1798 1622
1799 1623
1800 1624
1801 1625
1802 1626
1803 1628
1804 1628
1805 1629
1806 1630
1807 1631 January - 1632 October

1808-1811 Minuutakten van testament, huwelijksvoorwaarden, attestatie, obligatie en procuratie, 1633-1639

1808 1633-1634
1809 1635
1810 1636 May - November
1811 1638 July - 1639 May

1812-1823 Minuten van allerlei akten, 1620-1648

1812 1620
1813 1621
1814 1622
1815 1623
1816 1624
1817 1625
1818 1626-1627
1819 1628-1629
1820 1630-1632
1821 1633-1635
1822 1636-1639
1823 1640-1648 November