Asked to keep safe disputed sacks of buckwheat while the magistrates heard the case

Date: 
June 9, 1696

On Saturday, June 9, Cornelis Hensbroek appeared before the magistrates. He requested that 11 sacks of buckwheat (boekweijt) from tax farmer Van Palstein be stored for safekeeping with camerbewaarder Leeuwenhoek while the magistrates heard from Van Palstein about the five sacks that Hensbroek claimed were his.

Document: 

Kamerboek 9-6-1696

Saturdage den 9 Junij 1696 Compareerde ter camere van de hren Schepenen commissen der stad Delft Corn. Hensbroek versoeckende dat elff sacken met boekweijt bij de Pagter v. Palstein op den 7e deser gearresteert en in 't concherge gebragt boven de vijff sacken als de opgedaen bij hem Hensbroek onder sijne cautie souden mogen worden geligt, waer op den pr. Palstein wesende gehoort, dewelcke daerinne consenteerde, is den Camerbewaerder Leeuwenhoek geordonnt de voors. elff sacken te laten volgen.

Sources