Johannes Verkolje

Other name: 
Jan
Antony's: 
portrait painter
Birth or Baptism date: 
February 27, 1650
Death or Burial date: 
May 8, 1693

Johannes Verkolje (1650-1693) painted Leeuwenhoek's portrait in oil in 1686.

He lived on the Jacob Gerritstraat after 1672 when he married and moved from Amsterdam to Delft.

For the Kaart Figuratief of 1678, he drew the facades based on the conventional map made by Jacob Spoors and his team of surveyors.

On July 22, 1684 he bought a house (Waarbrief 5C fol 185) on the Wijnhaven, the Swaen, after the lady who owned it, Magtelt de Glarges, widow of Isaack van der Burgh, died there.

wikipedia en | nl

Waarbrief 5C fol 185

Wij Mr. Pieter Tedingh Berkhout en Dirck Groenewegen van der Made, Schepenen in Delft, oirconde dat Magdalena van der Burgh, Ursula van der Burgh en Maria Glaudina van der Burgh wed. van Philips van Bronsvelt, in sijn leven Secret. tot Monster, mitsgs. d'Heer Outschepen Jacob van der Burgh als executeur van Testamente van wijlen Juffr. Magtelt de Glarges, in haer leven wed. van Isaack van der Burgh, te samen kinderen en erfgen. van vrouw Magtelt de Glarges, aan Johannes Vercolje vercost en voor ons over in vole eigendomme opgedragen hebben Een huis en erve staen en gelegen in Wijnstraet alhier van outs genaemt  den Swaen en nu het houte huijsje, belent te Zuijden Jacob Goere Jansz en ten Noorden de not. Willem van Ruijven voor, en Johannes Blauwcamer agter, streckende voor van den strate met een vrije poort tot en uitcomende op de Oude Delft.

(etc.)                                            22 July 1684